Amaphupho ngamathambo aphukile

Uma uphupha ukuthi uphuke amathambo, ngemvamisa kusho ukuthi kuzoba nezikhathi ezinzima ezizayo ekusaseni lakho. Uma kuwukuthi imilenze yakho ephukile, kusho ukuthi uzoshada nomuntu ongenawo amandla. Uma ungowesifazane kusho ukuthi umyeni wakho uzoba yivila nesidakwa esingakwazi ukukusekela. Uma ungowesilisa, kusho ukuthi unkosikazi wakho uzoba ngumuntu olungile, kodwa angabi namandla anele okunakekela umuzi.

, , , , , ,

2 Responses to Amaphupho ngamathambo aphukile

  1. bonakele November 12, 2017 at 11:46 am #

    uma uphupha ngathi emzin wakho bakungenisa endlin egcwele izibi. mangithi ngyazishanela kube ngathi azishaneleki

    • cyeh March 6, 2018 at 9:10 am #

      uma uphupha umuntu wakini egula

Leave a Reply