Amaphupho ngokugibela

Uma uphupha ukuthi kunento oyigibelayo, kusho ukuthi uzophumelela kangakanani empilweni. Uma ufika phezulu, uzofinyelela izinhloso zakho empilweni, othandweni nasemsebenzini. Uma ungafiki, noma uwa phansi, kusho ukuthi uzodumala. Uma usugibelile wafika phezulu emaphusheni akho futhi usuyehla, kusho ukuthi kuzoba noshintsho oluhle empilweni yakho maduzane.

, , ,

3 Responses to Amaphupho ngokugibela

 1. Nomusa Nene April 24, 2017 at 12:44 pm #

  Emakhosini
  ngicela ukubuza ukuthi kuyini ukuphupha leliphupho ngiphupha ngilele embhedeni wami ondlalwe ngamashidi amhlophe kodwa laphezu kombhede emakhoneni ombhede kunezinyoka ezimbili ezilele khona enye ikwelinye ikhona zombili zilele emakhoneni ahlukene kodwa ngasezinyaweni zami besekuba ngathi ngiyavuka nazo zivuse amakhanda azo ngehle embhedeni ngasuka eduze kombhede zaqhubeka zalalisa amakhanda azo

 2. nomusanene6Nene April 24, 2017 at 12:59 pm #

  Ndlondlo

  Mina ngiyisangoma kodwa leliphupho liyangidida kakhulu, ngiphupha engathi ngiye Emgidini kulomgidi kukhona nomama ugobela wami kugidwe kuse ekuseni masekusile besekufanele sihambe bese umama walakade sizogida khona athi mina nogobela wami sizohamba ngemoto eyodwa kodwa imoto ayikafiki besemina ngiphuma ngiyoqhubeka nalokhu ebengikwenza emnyango masengibuya emnyango ngifike ugobela wami usethathe isikhwama sami esinemvunulo yezangoma wahamba naso washiya esakhe esingenalutho phakathi, please ngisizeni liyangikhathaza leliphupho.

 3. Jabulile May 17, 2017 at 5:21 am #

  Mina ngiphuphe ngisemotweni kune traffic ngathi sesifuna kuyiphi phakathi ngenye indlala imoto lapho kuy e hlela ngithi mina ngeke kuvinjwe ngezingodo kodwa ngathi zazigengcwe esihlahleni sezoma Ai sifike mesiphuma enye imoto isikhwele phezu kwenye la khona nezipakile

Leave a Reply