Amaphupho ngokubhukuda

Uma uphupha ukuthu uyabhukuda, kuwuphawu oluhle uma ikhanda lakho lingaphezulu kwamanzi – ikakhulukazi emsebenzini nasebudlelwaneni bakho nabanye. Uma amanzi ehlanzekile ecwebile, kuhle kakhulu. Uma ubhukuda phansi kwamanzi kusho ukuthi kunezinkinga ezizayo kuwe, ikakhulukazi uma amanzi efiphele.

, , , , , , , , , , , , , ,

3 Responses to Amaphupho ngokubhukuda

 1. Zibusiso Khuphe September 26, 2015 at 9:35 am #

  kutshoni uma uma ikhanda liphakat emanzin njalo usesizibeni

 2. Londiwe February 27, 2017 at 11:39 am #

  Ngcl ningipha incazelo
  Ngiphuphe ngath nginabant basekhaya siyahamb eziziben ngath bekukhithik balibe be ngena min ngangen eziziben bese sifika laph kuyimpophom khon kdw manzi encolile ath umkhul wam ngek bangen mina nginganenil ngabacelela inhlahla baomuka mangisath ngiyathandaz ngigqok uzimpahl zomsebenzi ngisath ngihamb amanz ngibuk ngenhla kwe mpophom ngibone ingan yomfana elel manzin acwebile izigoqile ayimbeth ifakwe ipumper kuphela bese ngiyoyithath ngath ngiyatheth ngith bangilethel ijazi ngiyimbethise mangikhumul pumpers alina lth ngihamb nay ngith ngiyathandaz kuqhamuk ukhokh wam ath isiph sami lesi uyangipha ngisiphathe kahle ngiqhubeke ngithandaz bengith ngibheka emuva ngobon lomunt engithandan naye athi ulinde min nonana asiz sihamben mase ngifik kuye sith siyahamb kuqhamuke ukhokh fty athi ngitshel umama kth akenze lokh okumele akwenz ufun kusivulela izinhlahl zeth usekhathel kuzigcina manj sezigcin kwanel bese athi kim nolomunt engithandan naye simphathe kahle unana uyaithanda
  Ngiyabonga

 3. Pele November 14, 2017 at 9:22 am #

  Ukuphupha ingwenya

Leave a Reply