Amaphupho ngokugeza

Uma uphupha ukuthi uyageza, kungasho izinto ezinhle noma ezimbi. Uma amanzi emile noma esendlini yokugeza, kusho ukuthi uzoba nenhlanhla maduzane, noma uzoya endaweni ezokulethela injabulo. Uma ugeza phandle noma emanzini agelezayo, kusho ukuthi uzoba nebhadi futhi uzodumala.

, , , , , , , ,

5 Responses to Amaphupho ngokugeza

 1. mbali Ngubo September 11, 2015 at 8:20 am #

  Ngicel ukbuza ukphupha ugezwa inyawo ubaba wengane yakho kodwa amanzi angancoli futhi angawachithi awabeke ngabe kusho ukthini

 2. Nonkululeko Mahlangu September 14, 2015 at 5:49 am #

  ngiyanibingilela. Ngicela ukubuza uma uphupha kushoniwe ekhaya kwesinye isikhathi uyalibona ibhokisi kwesinye isikhathi ungaliboni uthi uyabuza ukuthi kuzothunwa nini bakushalazelele, bese uyahlesthelwa ukuthi sekuthuniwe ithuna liphambi komnyango womuzi inhlabathi imnyama ivundile. ngabe lichazani?

 3. sakhe September 14, 2015 at 11:05 am #

  khusho ukuthin uphupha unxilile

 4. Somaphutha August 23, 2016 at 11:00 am #

  ngenze amabingelelo , ngihlushwa yiphupho la udadewethu ogasekho ucela ngimewashele izimpahla zokugqoka ngiziwashe bese kuba sengathi ngezendodakazi yami kube sekufika owesimame ezolanda ilambu ngibe sengizibona ngixova udaka lokwenza izitini kusho ukuthini lokho.

 5. khosi December 13, 2016 at 10:44 am #

  Ngphupha umkhulu olele phakathi kwebhokisi lomncwabo ubheke phezulu angisazi kuze kwaba kabili

Leave a Reply