Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka

Uma uphupha ukuthi ungcolile, kuwuphawu lwesikhathi esinzima ekusaseni lakho. Kusho kakhulu ukuthi kungenzeka ube namahloni ngenxa yento oyenzayo. Uma ungcolile ngoba omunye umuntu ekujikijela ngezinto, kusho ukuthi uzokwenza izitha, ngakho qaphela izinto ozitshela abantu. Kodwa uma ungcole ngoba uwile phansi, kusho ukuthi uzokhuthuzwa noma ulahlekelwe yimali maduzane.

, , , , , , , ,

12 Responses to Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka

 1. nomvuyo September 14, 2015 at 8:34 am #

  Mholweni ndicela ubuza ndiphuphe kusithiwa MNA be cousin yam sinyuke intaba sikhathwe ngumamam so ndithe mandibheka lenta ibinde kukho ingca eyenziwe yayinkenkezi intle ndiye ndathi kwicouzin yam xa sifika undithathe iPhone ndothuka singekayi lapho

 2. thabisile September 19, 2015 at 2:33 pm #

  Uma uphupha umuntu owawuthandana naye nijabulile nindawonye

 3. Sethembiso Sethembiso September 26, 2015 at 10:03 am #

  Ngiyanibingelela uma uphupha umbhede ongcolile,nezcathulo ezgugile ingabe kusho ukuthini?

 4. Sina Sibanda October 12, 2015 at 10:21 pm #

  Sanibonani zihlobo nabangane ngicela ningisize mina ngiphuphe ngisikha utamati ovuthiwe umningi angazi kushoni

 5. Mphile Mazibuko October 12, 2015 at 10:22 pm #

  Ngicela ukubuza uma ngiphupha ngithenga ufishi notamatisi ufishi inhlnzi ngyithenga kumfana endleleni notamatisi ngibheke endlini ngifica ebesendlini bathtuthile khona oneke izimpahla zakhe kwami

 6. Nomawethu Nama October 12, 2015 at 10:23 pm #

  Ndicela ubuza uba umntu olibhinqa aphuphe ngawe ulibhinqa nawe aphuphe ngawe uzakulala naye ninganxibanga nizokwabelana ngesondo lithetha ukuthini?

 7. teddy November 9, 2015 at 7:37 pm #

  Ngicela incazelo yephupholami.
  Ngaphupha uBaba omdala osewahlula emhlabeni ethi ungitshiyela ibhayibhili ngiphile ngalo engipha nencwadi okumele ngizifunde angisazikhumbuli. Kwakuhleli ugogo eceleni kwethu owayengiphazamisa engafuni lubaba angifundele lezo ncwadi.
  Okwesibili ngaphupha ilizwi lithi kimi kusele 30yrs ngiphila emhlabeni: Labuza ukuthi ngifuna ukwenzani ngayoleminyaka esele. Ngaphela ngathi ngifuna ukuthandaza, leli lizwi langisa ehlathini engingalazi lathi angithandaze ngingadlali. Ngaphaphama ngithandaza umzimba wonke unama krempi sengilele pansi kufloor.
  Ingabeyinile ngoba angiyithandi I church

 8. Phumelele May 4, 2016 at 9:32 am #

  Ukuphupha umuntu othandana naye edakiwe

 9. Madu October 13, 2016 at 8:34 am #

  Kuchazani ukuphupha umuntu othandana naye edakiwe

 10. Sandra February 28, 2017 at 11:18 am #

  uma uphupha umuntu obuthandana naye esembhedeni nawe,
  kodwa uphuma igazi wena wesifazane. Kusho ukuthini? Senahlukana.

 11. Philisiwe September 12, 2017 at 3:15 pm #

  hi guys ngphuphe nghamba emanzini angcolile kungathi i pool but enamanzi amnyama agcwele udaka nghamba with my cuzin omncane and nengane yami then sidlule kuwona lamanzi and then cuzin wam ahambe kuwona bese eyacwila kuwona but ubuso obuvelayo emanzini obengane yam bese ngyamemeza ngith aybo uzominza bese eyakhuphuka kuvele ikhanda emanzini kungath uyaphuma and enye into ukth if usuhambile kule pool engcolile kwelinye icala bekukhona i pool e clean.

 12. MANDISA September 17, 2017 at 5:05 am #

  Kusho ukuthini ukuphupha umuntu othandana naye enomunye umuntu wesifazane wena engakwata.

Leave a Reply