Amaphupho ngenqola

Uma uphupha ukuthi ugibele inqola, kusho ukuthi kunebhadi elizayo. Kusho ukuthi uzolahlekelwa yizinto ozithandayo, futhi uzobhekana nokukloloda namahloni, futhi kubi kakhulu uma udonsa inqola. Kepha, uma uphupha ukuthi udonsa abantu abaningi, kungaba yiphupha elihle, futhi kusho ukuthi uzokhushulwa emsebenzini uphathe izisebenzi eziningi.

3 Responses to Amaphupho ngenqola

  1. Mabongi Julia Mhlungu September 29, 2015 at 3:56 pm #

    ngiyakhuleka emathogweni ngicela ukubuza ndlondlo kuchaza ukuthini ukuphupha amaphoyisa ezosesha ekhaya kodwa aphuma engatholanga lutho avalelisa ahamba

  2. khulekani August 30, 2016 at 9:02 am #

    Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha ujahwa amaphoyisa, nokuphupha unqunu ngoba ayangihlupha lamaphupho.

  3. thandie October 14, 2017 at 11:19 am #

    min ngcela ukubuza ukuthi kuchazan ukuphuph wopha sengathi ukhulelwe ekubeni kusolakala vele ukuthi ukhulelwe kutkuth kuthiwa umntwana akabonakali

Leave a Reply