Amaphupho ngejele

Uma uphupha ukuthi usejele, kuyinto enhle. Kusho ukuthi uzoba nenhlanhla emsebenzini, ube nodumo futhi uphemelele entweni oyenzayo. Uma weqa ejele kuhle kakhulu, futhi kusho ukuthi uzonqiba izinkinga zakho. Uma ungujele, kusho ukuthi abangani bakho bazophuma enkingeni maduzane.

3 Responses to Amaphupho ngejele

  1. Nosiphesande October 27, 2015 at 4:33 pm #

    Ngicela ukuchazelwa ngephupho uma ubona inyamazana uma uyiahaya ijika iba umuntu omdala.

  2. Xolane Zwane February 23, 2016 at 10:09 pm #

    Ngiphuphe indlu iphephuka ekhaya

  3. Dudu August 23, 2017 at 10:39 pm #

    Uma uphupha uhlangabeza umuntu ophuma ejele obeboshwe years?

Leave a Reply