Amaphupho ngezinto zokwakha

Uma uphupha ukuthi ubone izinto zokwakha njengosimende nezitini, kuyibhadi. Kuzoba nokulwa empilweni yakho maduzane nje, noma uzodumala mayelana nezinto ozitholile empilweni. Uma uphupha izinto zamapulangwe njengezinduku, noma amapulangwe, kusho ukuthi kuzoba nezinkinga empilweni yakho maduzane nje uma ungathathi ikhefu.

One Response to Amaphupho ngezinto zokwakha

  1. Fikile October 24, 2015 at 10:02 am #

    Ngiphupha inyoni enkulu futhi inamaphiko amakhulu kakhulu bengiyibuka yeza kimi yangibuka ngamehlo aluhlaza ayashayina yavele yangikhama ngamaphiko ayo amakhulu ngaphaphama ngicela incazelo

Leave a Reply