Amaphupho ngamaketango nezintambo

Uma uphupha ukuthi usebensiza amaketango noma izintambo, izinto ezikuhluphayo zizokushiya. Uzoba nempumelelo kodwa mhlawumbe kuzodingeka ukuthi usebenze khona izinto ezinhle zizokwenzeka. Uma kukhona amafindo kwiketango noma intambo, inhlanhla enhle uma ungakhipha ifindo kodwa uma ungakwazi yinhlanhla embi. Uma ungumuntu obophayo ifindo, kusho ukuthi ubudlelwane bakho kuzoba namandla.

2 Responses to Amaphupho ngamaketango nezintambo

  1. busi January 22, 2016 at 9:07 am #

    Ngiphuphe ngipheka utshwala besintu

  2. nhle February 14, 2016 at 7:07 am #

    Uma uphupha usinda endini ngobulongo noma uphupha imifino nombila kusho ukuthin

Leave a Reply