Amaphupho ngombhede

Uma uphupha ukuthi usembhedeni, ukuthi okho kusho ukuthini kuya ngokuthi uwenzani. Uma uphupha nhe ngombhede ongenamuntu phakathi, izinkinga zakho zizophela maduzane. Uma uwendlala umbhede, uzothatha uhambo maduzane. Uma ulele embhedeni, uzoshada maduzane mawungashadile.

One Response to Amaphupho ngombhede

  1. jilaji x May 14, 2017 at 9:07 am #

    xa uphupha uleli nomnye umntu and having sex uchame and then uvuke umanzi wena, lithetha ntoni?

Leave a Reply