Amaphupho ngokuzala

Uma uphupha ukuthi uyazala, kusho ukuthi uzobelethisa kalula uma ukhulelwe noma ushadile kodwa ukuthi kunenkathazo esendleleni uma ungakhulelwe. Uma uyindoda uphupha ukuthi uphathina wakho uyazala, kusho ukuthi ukhulelwe.

 

12 Responses to Amaphupho ngokuzala

 1. thamsanqa November 18, 2015 at 10:42 am #

  ngiphuphe upelele oluhlaza no bomvu usemotweni edonsa inqola ngehlela endaweni enodaka kwasala izicathulo ngase ngiyahamba ngaya esiqiwini esangweni ngathola aamaphoyisa abantu abamnyama nabamhlope angisesha ngase ngiyaphaphama

 2. Phillie January 5, 2016 at 2:34 pm #

  Ngihlezi ngiphupha indoda yami inengane encane kodwa hayi kumina kwamanye abantombazane,bengibuza ukth ukhulelisile yini uthi cha ngabe kuchazani.

 3. Sthembile k January 18, 2016 at 1:50 pm #

  Ngiphupha umuntu wakithi osashona ekhulelwe esezozala egqunyelwa amanzi

 4. Deli July 4, 2016 at 8:31 am #

  mina umama wami ungiphuphe ngikhulelwe lokho kusho ukuthini?

 5. Kwazi July 11, 2016 at 8:35 pm #

  Ngaphupha umuntu engizwana naye ezithwele kungathi unezinyanga ezine, noMamah wakhe waphuma into ethi ayfane. Ngabe kusho ukuthini ngikhathazekile?

 6. Thuli July 30, 2016 at 4:17 am #

  Ngiphuphe ngikhulelwe amabele wami ephuma amanzi. Ingabe kushoni lokho.

 7. lindokuhle September 7, 2016 at 11:22 am #

  Mina ngiphuphe ngikhulelwe ngilunywa bese nginikwa imali ngu Buti wam eliphepha ngibizwa nangumakazi wam ofuna ubamba isisu sam andavuma…ingaba isho kuthini lonto?

 8. Bongani January 16, 2017 at 9:23 am #

  Ngiphuphe umama wengane yami ethola umntwana. Kodwa yena usashona akasekho

 9. ntoko February 17, 2017 at 2:12 pm #

  ngiziphuphe ngikhulelwe nginezinhlungu zokubeletha

 10. Thumeka May 17, 2017 at 11:53 am #

  Ngiphupha ngibeletha isele kungiphethe kabii

 11. anonymous March 26, 2018 at 4:27 am #

  Ngiphuphe ngibeletha umntwana womfana, omuhle umntwana kodwa kungathi akusiye owomnyeni wami, ngathi nginestress sokuthi ngizomtshela kanjani, m confused pls help lisho ukuthini?

 12. KhKhanyi April 10, 2018 at 8:43 am #

  Ngiphuphe ngikhulelwe kwase kumeku ngiyobika isisu ngathi bengigqoke ibhulukwe wath umama kmele ngiyogqoka ingubo ukuze ngizokwazi phela ukuya kubo kababab wengane ngiyobika.

Leave a Reply