Amaphupho ngamakhala

Uma uphupha ukuthi ikhala lakho alikho kuwuphawu lebhadi (ikakhulukazi uma ugula). Uma uphupha ukuthi likhulu kakhulu uzoba yisigwili kodwa ube nobunzima ekutholeni uthando futhi uzojwayela ukuxabana nabanye. Uma lilihle lolu uphawu lenhlanhla futhi kusho ukuthi uzothandwa emsebenzini. Uma ubona ikhala lakho nje kuphela futhi ungazi ukuthi kungani kungenzeka ukuthi kusho ukuthi ukusebenza kwakho kanzima akuzukuba namvumzo. Okokugcina uma kuphuma igazi emakhaleni ephusheni lakho kungenzeka uhlangabezane nezinkinga maduzane.

 

,

2 Responses to Amaphupho ngamakhala

  1. mendy January 22, 2016 at 10:29 am #

    Ngiphuphe ikala lengane yami lilimele ebuya esikohlweni

  2. sidwell ncube April 11, 2016 at 8:24 pm #

    Ngiphuphe ngisilwa nomama wengane engathi ebelele nenyindoda esgcwele isdoda ebusweni nangaphansi

Leave a Reply