Amaphupho ngezinyoni

Uma uphupha ubona izinyoni kungasho izinto eziningi ezahlukene. Uma uzizwa zicula kusho ukuthi kuzoba nenkinga maduze. Uma uzibona zindizela phezulu lokho kusho ukuthi ukhohliswa ngabantu obucabanga ukuthi ungabethemba. Uma uzibona endle kusho ukuthi uzozwa izindaba ezingalindelekile. Uma uphupha izinyoni ezinkulu kusho impumelelo uma ucebile futhi uma uphupha izinyoni ezincane kusho impumelelo uma umpofu.

 

4 Responses to Amaphupho ngezinyoni

  1. Melanie April 7, 2016 at 9:41 am #

    Ngiphuphe ngihlezi phezulu kwedwala kwafika amabhubesi amabili ngazama ukuma ngezinyawo phezulu kwedwala kwafika ubabakazi no baba omncane bama phambili kwami. Abonisa ulaka amabhubesi ma ebona ukuqhaqhazela kwami ngacela ukuthi ubabomncane angasuki phambili kwami ngoba ngisaba.

  2. noh July 13, 2016 at 3:47 am #

    Ngiphuphe kungathi ngilwa nenkabi empofu enelunda elimhlophe ngalwa nayo ngaynqoba. Kweza izilwane ezinhlobonhlobo ngalwa nazo ngazinqoba

  3. jabulile Zulu July 27, 2016 at 12:25 am #

    Iphupho ngezinyoni zikakelaimoto ngaphansikwe bridge

Leave a Reply