Amaphupho ngenkomo

Izinkomo

Uma uphupha ubona izinkomo noma amankonyane incazelo iya ngokuthi uyazilawula noma cha. Uma uzibona zisemadlelweni noma uzelusa kusho impumelelo nenhlanhla ekusaseni lakho. Uma zikuhubha kusho ukuthi izitha zakho zikukhunkule ngomoya omubi futhi zizokunqoba. Kuhlale kuyishwa ukuphupha inkomo emnyama nokho futhi kusho ukuthi kuzoba nezinkinga emsebenzini wakho noma ebudlelwaneni bakho.

,

20 Responses to Amaphupho ngenkomo

 1. TThembalihle January 30, 2016 at 9:46 pm #

  kusho ukuthini ukuphupha udla umoba omhulu nomuhle uwukhethe kwemincane nezacile

 2. Nomusa Ngcongo February 5, 2016 at 8:36 am #

  Ngicela ukubaza ukth kusho ukuthini ukuphupha ugwaziwe igazi ligcwele umzimba nenxeba elibi elishonile ngasenhlizweni kungaphefumuleki?

 3. gift ngubane February 8, 2016 at 12:36 am #

  Sanibonani ngicela ukubuza yize umbuzo wami ungekho mayelana nephupho kodwa umayelana nokubhonga kwenkomo, kuthe izintathakusa namhlanje esangweni lasekhaya kwabhonga inkunzi yabhonga sengathi ibhonga emswaneni kodwa ekhaya ube ungekho umswane, mhlampe ngabe ukhona owaziyo ukuthi ngabe lenkomo ibizibhongela nje noma ukubhonga kwayo kuwumbiko thizeni?

 4. bongza February 10, 2016 at 8:40 am #

  Kusho ukthni uma uphupha izinkukhu eziphilayo ezimhlophe?

  • sibo October 8, 2016 at 8:37 pm #

   @bongz zithunywa lezo lungis umsamu

 5. Xolane Zwane February 23, 2016 at 10:26 pm #

  Uma uphupha indlu iphephuka ekhaya

 6. Sipho March 14, 2016 at 12:10 pm #

  Sanibonani ngicela ukubuza, uma uphupha ulele phezu kwesikhumba senkomo e brown in colour kuchazani ,ngicela ungishiyele incazelo naku email yami makukhoneka (loovemore10119@gmail.com) ngingajabula kakhulu uma ngingathola impendulo

 7. Nokuthula March 22, 2016 at 12:16 pm #

  ngi phuphe ngi bulala inkomo emnyama ebe inga funi ngi ngene emaxekeni, kusho ukuthini

  • noma May 20, 2017 at 12:30 pm #

   normally inkomo emnyama iqode olubi noma isitha esiphosa okungekuhle kodwa ngona uyibulele kusho ukunqoba.

 8. so July 16, 2016 at 12:53 am #

  Ushaya khona makhosi ngaphupha ngijahwa inkunzi kwadlula izinyangana waphela umsebenzi

 9. Simombuyazi August 18, 2016 at 7:41 am #

  Ukuphupha uluse inkomo eziningi

 10. sibo October 8, 2016 at 8:39 pm #

  @simo impumelelo mkhulu

 11. moali October 11, 2016 at 8:27 am #

  Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha ngisebhusha ngyothenga inyama ebomvu.Sengythengile ngphuma nayo kwaqhamuka ithole lenkomo angiwukhumbuli umbala yeza ingijahha ngaphaphama ingakafiki kimina

 12. Eddy December 21, 2016 at 2:06 pm #

  Ngiphupha izinkomo eziningi ezinye zimnyama ezinye ziBrown kodwa kuvela igama lentombi engithandana nayo khona lapho ephushweni.

 13. Menzi May 3, 2017 at 4:19 am #

  Sanibonani bengisacela ukubuza ma uphupha uxoshwa yinkomo kushoni lokho?

  • Ms mathe January 5, 2018 at 1:50 pm #

   Ukuxosshwa inkomo kusho ukuthini

 14. Nosipho May 19, 2017 at 11:57 am #

  Hi

  Ngcela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha ubaba wakho ethi kmele ngithenge izinkomo ezimbili nembuzi ?ubaba usaphila

 15. Sibongile June 3, 2017 at 6:46 am #

  Molweni kusho ukuthini ukuphupha inkomo enamphondo angafani elinye libheke phansi olunye lubheke phezulu. I light brown ngombala

 16. Sthembi August 28, 2017 at 4:38 pm #

  SanibonA nginenkinga; ngivukeenephupho elimazamisayo futjiykunzima nokulilhohlwa; ngiphuphe siyoncwaba ubhuti wami ozalwa ubaba omdala ongasekho nobhuti lo kade simcwaba naye sewashona kodwa okuxakayo uma sekuphunywa kuyiwa emalibeni ukhishwawendlini ufakwe kuhlaka kodwa manje ngathi uyoncwatshwa ephila ngoba kade ekhulu ethi Kuncono khona ancwatshwe into engiyibonile umzimba wakhe ubuneGazi esiswini; Mina ngase ngithi Cha angiyi emalibeni ngoba ngiphazamisekile ilento ya lomuntu onceatshwa ephila.. Ngiphaphame ngidumele..ngicela ngingisiza ningihlayizele leliphupho!! Ngiyabonga

Leave a Reply