Amaphupho ngezinwele

Uma uphupha ukuthi ubuka izinwele zakho uzothola uthando maduzane kodwa lowo muntu kungenzeka ukuthi uthanda omunye umuntu. Uma uphupha ukuthi ukama izinwele zakho kusho ukuthi uzolahlekelwa yinto ebalulekile kanti ukushintsha umbala wezinwele zakho kusho ukuthi kunenkathazo ezayo. Uma izinwele zakho sezikhule kakhulu zizinde kusho ukuthi usungumqambimanga futhi uma sezibomvu kufanele uqaphele izitha empilweni yakho. Uma ziphuma izinwele zakho kusho ukuthi ukhathazekile ngenxa yabanye abantu. Uma unempandla kusho ingcebo nempilo kwabesilisa nokuhlupheka ngokwezemali kwabesifazane. Uma owesilisa ozwana naye enempandla ephusheni lakho akufanele ngabe nindawonye futhi nizoba senkingeni maduzane.

 

12 Responses to Amaphupho ngezinwele

 1. Nontobeko February 2, 2016 at 3:51 pm #

  Uma uphuphe uphethe aka ring

 2. Philile February 17, 2016 at 5:26 pm #

  Thokoza gogo. …Uma uphupha ukhala usemsebenzini ukhuluma nomphathi wakho ekuthulisa?

 3. tshepi May 24, 2016 at 11:32 am #

  Uma umngani ekuphupha ukhala kuchazani

 4. Nkosiyethu October 5, 2016 at 12:38 pm #

  Kuchazani ukuphupha ugunda indodana izinwele?

  • Nkosiyethu October 17, 2016 at 11:32 am #

   Kuchazani ukuphupha udadewenu osewashona ethukuthele eza kimi edlathizela. Athi sengikhathele ukukhuluma lento yakho nonkosikazi wakho. Musani ukungihlupha ngoba ngiphethwe umkhuhlane. Ilungiseni masisha.

  • Constance August 17, 2017 at 6:26 am #

   Kusho kuthini ukuphupha ugundwa umama wakho izinwele

 5. Doris Phindile Madondo October 20, 2016 at 11:14 am #

  ngicela ungichazele amaphupho nginezinkinga eziningi,ngiphuphe ngilele kunomuntu owangithinta isiphongo ethi nawa amndla ngiyakunika.kuchazai?

 6. Phindile October 20, 2016 at 11:18 am #

  ngiyayithanda lendawo youkchazwa kwamaphupho ngoba isenza sivuleke ingqondo
  ezintweni eziningi esingazazi

 7. Angel January 5, 2017 at 6:12 am #

  Siyabonga kakhulu ngezochazi maphupho kuyasisiza kakhulu thina abanye,kusho ukuthini uku phupha amaphela endlini amaningi.nokuphupha imana nomumtu okhuluphele,nezitshalo ezi fresh

 8. Mpume July 5, 2017 at 6:44 am #

  Kuchazi ukuphupha kunomuntu okweluka izinwele ekhanda kodwa uphaphame engakaqedi

 9. Nimitter October 11, 2017 at 8:55 am #

  Ngiphuphe umfowethu egunda ingane yami ngabe kutshoni

 10. edibillSondiya April 16, 2018 at 10:14 am #

  uma uphupha umuntu webala elimnyama osebenza naye, umuphupha umubona ekuchomela ngezinwele zakhe zekhaladi kwasamlungu.

Leave a Reply