Amaphupho ngenja

Uma uphupha ubona inja kuwuphawu oluhle uma iziphethe kahle futhi ikulalela ikakhulukazi uma kuwumdlwane. Uma inja ingaziphethe kahle ilwa noma iphula izinto kusho ukuthi uzoba nenkinga empilweni yakho kungekudala ikakhulukazi ivela kubantu abangathembekile. Uma inja ikuluma kukhona okuzingelayo okungenzeka ukuthi ukukukhunkula ngisho nangomoya omubi. Uma ikhonkotha noma iklewula kusho izikhathi zezinkinga emndenini wakho. Uma uphupha umakoti omusha osandakufika emzini izinja zinobungane kuye esikhundleni sokuzama ukumluma kusho ukuthi wamukelwe ngamadlozi.

 

14 Responses to Amaphupho ngenja

 1. senzeni Khumalo February 29, 2016 at 10:46 am #

  ngicela incazelo ngiphuphe ngilunywa ngubabhemi (donkey) yathi iyangiphinda ngabaleka ngayacatsha kwenye indlu lapho engifike khona ngagibela amastairs. ngaphinda ngehla ngisithi ngiyedinga uncedo kudoctor mhlawumbe ubabhemi lo ubelamarabbies. Ngabona laba abayelapha okwesintu yibo abangelaphileyo.

 2. zukiswa March 1, 2016 at 5:15 pm #

  Ngicela ingcazelo ngiphuphe ngileqwa ngamanzi liphupho soloko ndiliphupha elo

 3. Vangie March 4, 2016 at 3:09 pm #

  Ngiphuphe ngipha ingane inabukeni: ingabe kusho ukuthini loko.

 4. Vangie March 4, 2016 at 3:27 pm #

  Ngiphuphe ngikhipha ingane inabukeni: ingabe kusho ukuthini loko.

 5. portia xhobiso August 2, 2016 at 3:43 am #

  Uma uphupha inja efile bathi bayokukhombisa yona ungayiboni lithetha ukuthini

 6. Linda mbeje September 13, 2016 at 2:06 pm #

  Ngiphuphe ngiphiwa unkosikazi womlungu umdlwane kodwa ngithe ngisawuphethe waphenduka inyoni yandiza

 7. mxolisi October 19, 2016 at 9:24 am #

  ngiphuphe ngilunywa nyimidlwane emibili eminyane onyaweni lwesokudla ngezwa kubuhlungu kakhulu kodwa bengizitshela ukuthi hay yimidlwane le ngeke ingilume kakhulu kodwa yangiluma kwazwakala ngaze ngaphaphama

 8. nompumelelo October 25, 2016 at 7:28 pm #

  Ukuphupha ulele embhedeni kuchazani

 9. Ntoko November 2, 2016 at 2:13 pm #

  Sawubona, Ngicela incazelo ngephulo kuthiwa ngenze utshwala

 10. Bridget August 25, 2017 at 11:44 am #

  ngicela kubuza uma uphupha inja ikujabulela ikucabuza emlonyeni kusho kuthini

 11. Nonhlanhla September 8, 2017 at 6:22 am #

  Ngicela ukwazi ukuth mawuphupha ubulala inja made ikulwisa kusho ukuthini

  • Yamkela mtshazi April 1, 2018 at 9:52 am #

   Ngipupa ngibelethe mntana lomntana ngowobaba wengan yam

 12. Zanele January 9, 2018 at 2:25 am #

  Ngiphuphe ngidliwa izinja bezingibamba izandla kodwa kungabi buhlungu futhi ngingalimali

Leave a Reply