Amaphupho ngamakhaya

Uma uphupha ukuthi usekhaya lakho kusho izinto ezingafani kuya ngokuthi ungubani. Uma usemusha kusho ukuthi impilo yakho izoba mnandi. Uma unophathina kusho ukuthi bazothembeka futhi nizojabula ndawonye. Uzoba nezingane ezinamandla ezinempilo noma kunjani. Uma indlu ibukeka ithuthukile uzoba nezimali kodwa uma inganakekeliwe uzohlupheka ngokwezimali ikakhulukazi uma abantu bakhona bengakuphathi kahle. Uma uzakhela umuzi kusho ukuthi uzothuthuka empilweni futhi uzothola umsebenzi olungile.

 

3 Responses to Amaphupho ngamakhaya

  1. Nonhlanhla March 5, 2016 at 11:15 am #

    Ukuphupha ushanela noma ibala lishanyeliwe lilihle ngendle eyisimangaliso kusho ukuthin lokho? ????

  2. mosa November 29, 2016 at 10:40 am #

    Ukuphupha ushanyela lapho ozaqha khona kutshoni?

  3. Sanne Manzini January 16, 2017 at 6:12 am #

    Mna ngphuphe sihamba ngemoto kwalahleka itek lam elilodwa n angaz imoto iphelelep

Leave a Reply