Amaphupho ngesihlahla

Uma uphupha ubona isihlahla kungasho izinto eziningi ezahlukene. Uma isihlahla sisikhulu namagatsha amaningi kusho ukuthi uyoba nempilo echumile nekhaya elikhulu. Uma isihlahla siluhlaza noma ubona izihlahla eziningi kusho ukuthi uyochuma futhi ubenenhlanhla. Uma ukhwela isihlahla kusho ukuthi uyothola umsebenzi omusha futhi ongcono. Uma uwa esihlahleni kodwa uzobhekana nenkinga emsebenzini. Uma isihlahla sigawuliwe uzobhekana nokulahlekelwa okukhulu maduze.

 

2 Responses to Amaphupho ngesihlahla

  1. nontsasa March 18, 2016 at 8:38 am #

    Sawubona, kunephupho elingihluphayo njalo ngiphupha ngilahlekelwe yizimpahla zokuqoka sengathi ngiyazifuna kuwadrop angizitholi noma zishwabene noma ngicabange ukuthi zikubhaskiti wezingcolile okunye sube kushesha ephutsheni

  2. khulekani July 21, 2016 at 4:10 am #

    Sawubona nginenkinga yephupho ngihlezi ngiziphupha nginqunu ngingagqokile, ngiphinde ngiphuphe Ngibona isiziba sicwebile kodwa kube kunento ehamba ngaphantsi kwamanzi ngigcine ngingayibonanga

Leave a Reply