Amaphupho ngezinzipho

Uma uphupha ukuthi izinzipho zakho sezikhulile zaba zinde kusho ukuthi inhlanhla nengcebo kusendleleni. Kungcono kakhulu uma uphuphe umyeni noma unkosikazi onezinzipho ezinde ngoba lokhu kusho ukuthi bazosebenza kanzima futhi bakusekele. Kepha uma uphupha ngezinzipho ezimfushane kusho ukuthi kukhona okuzokulahlekela maduzane. Kodwa ke uma zimfushane ngoba uzigunda ephusheni lakho kusho ukuthi uzoxabana nelungu lomndeni wakho.

 

One Response to Amaphupho ngezinzipho

  1. breezy May 16, 2016 at 5:57 pm #

    ukuphuphu kuthwa tshisa inzipho nezinwele zakho kutsho ukuthini?

Leave a Reply