Amaphupho ngobuso

Uma uphupha ukuthi ubuso bakho bukhulu futhi buvuvukele uzozithola ucebile futhi uthole udumo ekusaseni lakho kodwa uma buphaphathekile noma bunciphile ungaba senkingeni maduzane nje. Uma ubugeza udinga ukuphenduka ulungise into oyenzile. Uma ubona ubuso bakho kubukeka njengomunye umuntu kungenzeka ukuthi uzothuthela emzini omusha noma emsebenzini omusha maduzane.

3 Responses to Amaphupho ngobuso

  1. Abgail March 31, 2016 at 9:26 am #

    kutshoni ukuphupha uzithwele. sekukanengi ngiphupha leliphupho

  2. Cbash September 26, 2016 at 5:46 pm #

    ukuphupha ulotsholwa ngemali eningi engamaphepha kukhona abantu ongabathandi emndenini kuyibo abamukela imali umzali wakho wathola encane

  3. Cbash September 26, 2016 at 5:48 pm #

    ukuphupha umenza

Leave a Reply