Archive | April, 2016

Amaphupho ngonkosikazi noma umyeni

Uma uphupha ubona umyeni noma unkosikazi wakho kusho ukuthi uzophumelela ezintweni ozenzayo – ikakhulukazi emsebenzini. Uma ungowesifazane oshadile uphupha ukuthi ulwa nomunye wamakhosikazi omyeni wakho kusho ukuthi uzama ukunihlukanisa nomyeni wakho. Uma uwina manilwa kusho ukuthi imizamo yakhe ayisebenzi noma umuthi wakhe awunawo amandla anele.

Continue Reading 0

Amaphupho ngokugibela

Uma uphupha ukuthi kunento oyigibelayo uya phezulu kusho ukuthi uzophumelela kangakanani empilweni. Uma ufika phezulu uzofinyelela izinhloso zakho empilweni othandweni nasemsebenzini. Uma ungafiki noma uwa phansi kusho ukuthi uzodumala. Uma usugibelile wafika phezulu emaphusheni akho futhi usuyehla kusho ukuthi kuzoba noshintsho oluhle empilweni yakho maduzane.

Continue Reading 5

Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka

Uma uphupha ukuthi ungcolile kuwuphawu lwesikhathi esinzima ekusaseni lakho. Kusho kakhulu ukuthi kungenzeka ube namahloni ngenxa yento oyenzayo. Uma ungcolile ngoba omunye umuntu ekujikijela ngezinto kusho ukuthi uzokwenza izitha ngakho qaphela izinto ozitshela abantu. Kodwa uma ungcole ngoba uwile phansi kusho ukuthi uzokhuthuzwa noma ulahlekelwe yimali maduzane.

Continue Reading 0

Amaphupho ngamaketanga nezintambo

Uma uphupha ukuthi usebensiza amaketanga noma izintambo izinto ezikuhluphayo zizokushiya. Uzoba nempumelelo kodwa mhlawumbe kuzodingeka ukuthi usebenze khona izinto ezinhle zizokwenzeka. Uma kukhona amafindo kwiketanga noma intambo inhlanhla enhle uma ungakhipha ifindo kodwa uma ungakwazi yibhadi. Uma ungumuntu olibophayo ifindo kusho ukuthi ubudlelwane bakho kuzoba obuqinile.

Continue Reading 0