Amaphupho ngezitshalo

Uma uphupha ubona izitshalo incazelo iya ngokuthi zikhula kanjani. Uma zikhula ngokushesha kusho ukuthi izinto ezinhle zizokwenzeka futhi zizokwenzeka ngokushesha. Uma izitshalo zikhula kancane kusho ukuthi kuzokuthatha isikhathi ukuphumelela. Uma izitshalo zimila emzimbeni wakho kusho ukuthi uzobhekana nezikhathi ezikhathazayo kungekudala.

5 Responses to Amaphupho ngezitshalo

 1. nokuthula May 4, 2016 at 7:17 am #

  uma uphupha uphalaza izikelemu eziningi

 2. manoshy June 13, 2016 at 10:26 am #

  umaphupha insimu enkulu yombila uwukha sewomile

 3. valencia July 22, 2016 at 9:53 pm #

  Ngiphupha ngipheka umbila namantongamane

 4. Philani September 28, 2016 at 6:21 pm #

  ukuphupha uphiwa amaklabishi nemfino yezintanga bese ubona umoba khona lapho utshaliwe.

 5. Nkatleheng April 2, 2018 at 6:15 pm #

  Ukuphupha ama apola

Leave a Reply