Amaphupho ngengulube

Uma uphupha ubona ingulube kungaba kuhle noma kube kubi. Uma yeqa endleleni yakho bese ibaleka kusho ukuthi uzophunyukwa yithuba elikhulu. Uma ingenandaba nawe uzophumelela futhi ucebe. Uma uphupha ngengulube yesilisa ngokukhethekile kusho ukuthi umkakho uzoba yinkinga. Uma uphupha ingulube efile uzothola izindaba ezinhle ezivela kude.

3 Responses to Amaphupho ngengulube

  1. Mpumi May 10, 2016 at 8:27 am #

    Amaphupho ngommese syacela

  2. info May 10, 2016 at 5:23 pm #

    SMS chaza ummese ku 35180.

  3. Bhekumuzi November 14, 2016 at 3:40 pm #

    Ngiphuphe inkukhu ichobozala amaqanda amaningi, ingabe lishoni lelophupho.

Leave a Reply