Amaphupho ngenqola

Uma uphupha ukuthi ugibele inqola kusho ukuthi kunebhadi elizayo. Kusho ukuthi uzolahlekelwa yizinto ozithandayo futhi uzobhekana nokukloloda namahloni futhi kubi kakhulu uma udonsa inqola. Kepha uma uphupha ukuthi udonswa ngabantu abaningi kungaba yiphupho elihle futhi kusho ukuthi uzokhushulwa emsebenzini uphathe izisebenzi eziningi.

4 Responses to Amaphupho ngenqola

 1. sizwe mkhwanazi June 4, 2016 at 3:52 pm #

  Ngiphe.ngikhuluma nenye.insizwa ithi.buka. La.inginika ifone.ngathi ithi.buka nayi.ividoe

 2. Zanele June 10, 2016 at 3:02 pm #

  Thokoza gogo ngike ngaba nephupho elilodwa okungapheli iviki ng in taking up hangs ngiphuphe ngithenga izicathulo, kulokhu bengingene esitolo sesicathulo zizinhle Zodwa ngakhetha eziningi kukhona ezigold nezingamaflower engathi ngyazithatha.ngicela incazelo I’ve also sent an SMS yesterday I reply venting a may it hook ngyabonga

 3. nthabiseng July 11, 2016 at 7:39 pm #

  ngifuna ungitshele ukuthi mawuphuphe ini u number ban ku mshayina thokoza gogo

 4. Siyabonga July 13, 2016 at 2:31 pm #

  Ngiphuphe sonohambo nomzala wam obengikweleta mina ngibe sengiphelelwa imali yokugibela uhambile yena wangshiya akabange naye esaqhubeka nohambo nami ngalinda ngizocela ukugitshezwa bengiphelezelwa umama wengane kwaqhamuka umuntu esasizwana naye kudala wawisa imoto yakhe ngamsiza sayivusa ube esengigibeza sahamba bebabili emotweni bengihleli ngemuva sahamba ngibe sengizbona sengisemsebenzi bengiboleka imali yokugibela kuze ngiqhubeke nohambo lokuya ekhaya

Leave a Reply