Amaphupho ngezinyawo

Uma uphupha ukuthi uneziqalagane ezinyaweni zakho kusho ukuthi uzoba yisigwili maduzane. Kepha uma izinyawo zakho zinqunyiwe ephusheni lakho uzolahlekelwa yinto ebalulekile kuwe maduzane. Okubi kakhulu kunalokho uma unonyawo olungelona olwangempela (prosthetic) isimo sakho sisazoba sibi impela ekusaseni lakho.

One Response to Amaphupho ngezinyawo

  1. ntsasaz July 7, 2016 at 6:33 pm #

    Ngicela ukwazi ukuthi uma uphupha amabhubezi kusho ukuthini

Leave a Reply