Amaphupho ngesikhumba

Uma uphupha ukuthi isikhumba sakho sinezinduna kusho izinto ezinhle ngobudlelwane bakho nothandana naye. Uzohlangana nomuntu maduzane noma uzoba nenhlanhla nophathina wakho wamanje. Kodwa uma uphupha isikhumba sakho sisikwa kufanele uqaphele. Kusho ukuthi umuntu omethembayo kungenzeka abe yisitha.

3 Responses to Amaphupho ngesikhumba

  1. nomasonto July 22, 2016 at 8:57 pm #

    Ukuphupha amazambane

  2. sibusiso September 14, 2016 at 3:01 am #

    Ameni ukuphupha umuntu osewashona kungathi imande efihlwa kuso ukuthini?

  3. Ntombenhke Masuku January 26, 2018 at 7:40 am #

    Ukuphupha umuntu wakho kodwa angakhululi anyamalale

Leave a Reply