Amaphupho ngomoya

Uma uphupha kunomoya incazelo iya ngokuthi unamandla kangakanani. Umoyana usho ukuthi izinto ezinhle zizokwenzeka kuwe futhi bonke bazokuthanda bakuhloniphe ngisho nezitha zakho. Uma umoya unamandla kusho ishwa nosizi. Uma kuyisivunguvungu kusho obukhulu ubunzima kanye neshwa ekusaseni lakho.

One Response to Amaphupho ngomoya

  1. Nonhlanhla July 22, 2016 at 2:18 pm #

    Cela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha ulunywa izinja

Leave a Reply