Amaphupho ngokudla

Uma uphupha ukuthi udla ukudla okumnandi uzothola injabulo nempumelelo empilweni. Uma udla ulele phansi kusho ukuthi kukhona okuzokulahlekela. Uma ungowesifazane ongashadile kusho ukuthi kuzoba nezinkinga nelobolo lakho. Uma udla ekamelweni lokudla kusho ukuthi uzokwenza umngani omusha maduzane.

9 Responses to Amaphupho ngokudla

 1. Liniency July 31, 2016 at 7:57 pm #

  Ma uphupha umlomo uvuvukile kodwa kungekho buhlungu ungakhon lokukhuluma kuchaza ukuthinj

 2. zandile August 7, 2016 at 7:58 am #

  kusho ukuthin ukuphupha ubona isilwane samanzi imvubu ingena echekeni lakho

 3. zandile August 7, 2016 at 8:01 am #

  kuchazani ukuphupha ubona isilwane samanzi echekeni lakho imvubu.

 4. zandile August 7, 2016 at 8:08 am #

  ngabe kuchazani ukuphupha ubona amabhokisi omcwabo amathathu enezidumbu phakathi.

 5. Christopher Hlatshwayo September 9, 2016 at 9:18 am #

  Helo gud mornin..

  Ngiphupha nginapapa nesigcina2mbu salakhaya singalana e clau clau endleleni ngasegedeni lakhambomungani wam lebingirenka nabo, kulungiswa timoti kulelokhaya..
  Eee papa usefonini angtholikahle kutsi ufonela muntfu lophilako o lidloti coz ngimuva utsi “bewungekho de tym nginiphahla ngidzinga ubekhona namuhla coz ngitawuphahla” khona lapho kuvela lomunye baba umunyama angati utipendile o tinsila..
  Ugcoke mahiya labovu ngaphakatsi ngaphandle is lyk indzilo lemunyama, watsi lobabe kimi ngimukhaphe kukhona lakukhohliwe masambe sikulandze..
  Ngahamba naye libanganyana ngacala kusolasola coz bekumunyama bt kukhombisa kutsi sekutosa, ngangasachubeki coz bekumele siwele sigodzi ngajika.. Mangibuka emuva ngibona lobaba ushawa ngu2 bosesi base shoprite bamushiya alele..

 6. dimakatso October 4, 2017 at 6:48 pm #

  Uma uphupha izithelo kodwa khona umuntu umdala njalo kusho ukhuthini

 7. dimakatso October 4, 2017 at 6:50 pm #

  Uma uphupha udla izithelo kodwa khona indida endala njalo eceleni khusho ukuthini

 8. dintle November 3, 2017 at 3:26 pm #

  ngiphupha usisi eshanela ekamelweni lami

 9. Mfundo January 16, 2018 at 7:37 pm #

  Uma uphi pha u mithi kubekho umntu o Ngu mama ophuzisa I baby oil,

Leave a Reply