Amaphupho ngamehlo

Uma uphupha ukuthi ulahlekelwe elinye lamehlo akho kusho ukuthi kunengozi emzini wakho futhi kufanele uqaphele. Uma ukhala ungakhathazeki kusho ukuthi kunenjabulo ezayo kuwe maduzane nje. Kepha uma udinga izibuko ephusheni lakho kusho ukuthi kukhona ozokujikela obucabanga ukuthi ungamethemba.

One Response to Amaphupho ngamehlo

  1. Mandlenkosi Mndebele August 12, 2016 at 11:49 am #

    ngiyasizakala ngalolulwazi engiluthola lapha qhubekani bandla ningadinwa

Leave a Reply