Amaphupho ngolwandle

Uma uphupha ubona ulwandle kuyinhlanhla uma amagagasi ezolile kanti ishwa uma egubha ngokhahlo. Uma amagagasi emakhulu futhi ekushaya ekuwisa kusho ukuthi kofanele usebenze kanzima ukuze uphumelele. Uma uhamba phezu kwamanzi kusho ukuthi uyoba nempumelelo kokwenzayo ikakhulukazi uma ushada.

11 Responses to Amaphupho ngolwandle

 1. Ntokozod43@gmail.com August 13, 2016 at 2:44 pm #

  Amaphupho yatsho njalo mele skwazi ukuhlukanisa

  • fanele July 23, 2017 at 8:56 am #

   Ngiphuphe ngimuka nolwandle

 2. Zanele ndlovu August 29, 2016 at 7:26 am #

  Syabonga nisisiza kakhulu

 3. petra May 11, 2017 at 10:15 am #

  usizo lwenu lukhulu kakhulu

 4. Nokubonga Ntsindane July 10, 2017 at 9:06 pm #

  Siyabonga ngiphuphe ngibukuda olwandle luzolile lwabese luyashintsha luba namagagasi kodwa ikhanda belisoloko lingaphezulu exocekile

 5. Loyisile Booi July 26, 2017 at 4:30 pm #

  Ngiphupha ngime phezu komuzi olwandle kukho abantu abakhulumayo kulomuzi ungaphasi kwamagagasi

 6. freda August 30, 2017 at 2:40 pm #

  Ngi phuphe se ngathi ngiya ndiza ngiyo nyathela emanzini kodwa ku lawomanzi ku notshani ubu luhlaza .uma ngi nyathela bengi thukile ngi cabanga ukuthi ngiyo minza kodwa beku ngekho deep a manzi wa khona bewa ngi vala izi nyawo ku phela.

 7. Noky February 9, 2018 at 8:04 pm #

  Ngiphuphe ulwandle olunamagagasi amakhulu sengathi beludiniwe luthatha nabantu

 8. nontobeko February 20, 2018 at 2:53 pm #

  syabonga ngezincazelo lapho singaqondi ngamaphupho

 9. Bonginkosi March 7, 2018 at 9:09 am #

  ngiphuphe ngiphakathi olwandle lunamagagasi angemabi ekahle nje, kodwa ngizibone ngingaphansi kwowo amanzi olwandle ecwebile khona ngaphansi ngaphinda ngaphuma ngaphansi kwawo.

 10. Nomusa April 27, 2018 at 8:21 am #

  Ngiphuphe ngibhukuda olwandle luluhle luluhlaza kodwa ikhanda belilokhu lingaphezulu ngiboniswa ngolwandle ngihamba nabantu engingababoni

Leave a Reply