Amaphupho ngesiwa

Uma uphupha usonqenqemeni lwesiwa kusho ukuthi kukhona okusemqoka okuzokwenzeka ebudlelelwaneni bakho maduze. Uma ushadile kusho ukuthi kungenzeka ube nomntwana. Uma kodwa ulenga kwisiwa kukhona okubambile kusho ukuthi othile uzama ukukuqalekisa futhi kufanele uthole usizo kumelaphi.

2 Responses to Amaphupho ngesiwa

  1. Lungi August 27, 2016 at 3:26 pm #

    Uma uphupha usesiweni ubambelele kwimpande encane ezonqamuka futhi kukhona umuntu ophezulu ongafuni ukukusiza kuchazani

  2. Zandi April 5, 2018 at 9:40 am #

    Uma uphupha ulwandle luphuma lunamandla ubaleka nabantu ubakhuphukisa entabeni. kuthi mase nifikile entabeni ngimane ngime ngithandaze mase ulwandle luyathula luphende emuva. ngabe kuchazani lokho?

Leave a Reply