Amaphupho ngenkukhu

Uma uphupha ubona izinkukhu kusho izinto ezinhle ingqobo nje uma zingekanye namatshwele. Ngaphandle kwamatshwele iphupho lisho ukuthi uzoba nenjabulo kanye nempumelelo kodwa uma kunamatshwele kusho ishwa ukwenqatshwa kanye nokulahlekelwa ikakhulukazi kwezothando noma emsebenzini.

One Response to Amaphupho ngenkukhu

  1. Pretty April 24, 2017 at 11:45 am #

    Kutshoni ukuphupha usendlini enkulu kugcwele izinja ezinkulu ezinonile, eziyibrown zikugqaqhele, kodwa zingakulumi. Kunomfana ozelusayo.

Leave a Reply