Amaphupho ngemvubu

Uma uphupha ubona imvubu kufanele uqaphele esikhashaneni esilandelayo.

Comments are closed.