Amaphupho ngendawo yobisi

Uma uphupha usendaweni yobisi kusho ukuthi uzophanjwa ngothile ngoba ukucabanga kwakho akuhlelekile.

Comments are closed.