Amaphupho ngesihlahla

Uma uphupha uhamba unqamula ihlathi kusho ukuthi kuzoba noguquko empilweni yakho futhi uzoshintsha ikhaya noma umsebenzi kungekudala.

Comments are closed.