Amaphupho ngesithulu

Uma uphupha ubona isithulu kusho ukuthi umuntu okuphathe kabi uzobuya ezocela ukuxolelwa.

Comments are closed.