Amaphupho ngobukhosi

Uma uphupha ubona inkosi futhi ijabulile kusho ukuthi uzoba nenhlanhla nempumelelo. Uma ungowesifazane kusho ukuthi umyeni wakho uzoba nemali namandla. Uma ikuthukuthelele kusho ukuthi uzoba nebhadi.

Comments are closed.