Amaphupho ngokuboleka noma ukubolekisa

Uma uphupha ukuthi kunento oyibolekayo eyomunye umuntu kusho ukuthi kukhona ozokucela usizo maduzane. Uma kukhona oboleka into yakho kusho ukuthi uzophatheka kabi noma khona okuzokulahlekela maduzane.

Comments are closed.