Amaphupho ngomfelokazi

Uma uphupha ubona umfelokazi kusho ukuthi umuntu omthandayo uzodinga usizo lwakho maduzane.

Comments are closed.