Archive | ngenja

Amaphupho ngenja

Uma uphupha ubona inja, kuwuphawu oluhle ima iziphethe kahle futhi ikulalela, ikakhulukazi uma kuwumdlwane. Uma inja ingaziphethe kahle, ilwa noma iphula izinto, kusho ukuthi uzoba nenkinga empilweni yakho kungekudala, ikakhulukazi ivela kubantu abangathembekile. Uma inja ikuluma, kukhona okuzingelayo okungenzeka ukukhafulele ngisho nangomoya omubi. Uma ikhonkotha noma iklewula, kusho izikhathi zezinkinga emndenini wakho. Uma uphupha umakoti […]

Continue Reading 3