Archive | ngombhede

Amaphupho ngombhede

Uma uphupha ukuthi usembhedeni, ukuthi okho kusho ukuthini kuya ngokuthi uwenzani. Uma uphupha nhe ngombhede ongenamuntu phakathi, izinkinga zakho zizophela maduzane. Uma uwendlala umbhede, uzothatha uhambo maduzane. Uma ulele embhedeni, uzoshada maduzane mawungashadile.

Continue Reading 1