Izithakazelo Zakwa Cele, Cele Clan Names, Cele Clan Praises

By | April 11, 2022

Nazo ke ezako Ndosi izithakazelo sinilethela zona ngokukhulu ukuzithoba bakwethu

Ndosi,
Nombedu,
Khumbuza,
Nkomo kayivuswa,
Nkom’isengwa ilele,
Wayisenga imile iyakhahlela,
Squnga esihle esingahlalwa nyoni,
Siqunga esizalela amasakabula
Mkhokheleli owakhokhela isizwe ekugqilazweni,
Dubandlela,
Vico akagezanga,
Obuye nensil’emfuleni,
Ngob’ethembe ukugeza ngobisi,
Magaye,
Magaye ongangolwadle!

Kuthiwa indoda ayiqedwa nathi ke asinawo amandla okubaqeda oSiqunga esazalela amasakabula!

Leave a Reply

Your email address will not be published.