Izincazelo Zamaphupho

Ukuphupha Ugijima Kuchaza Ukuthini?

Abaningi bayabuza ukuthi ngabe kuchaza ukuthini ukuphupha ugijima kodwa ube ulele. Sizozama ukubeka incazelo ezokucacisela noma phela izimo zinokungafani. Abantu abaphuphi ngendlela efanayo bonke. Kusho Ukuthini Ukuphupha Ugijima? Uma ngabe ulele ngokujwayelekile kuyaye kungabi lula ukuhamba noma ukugijima. Isizathu salokho wukuthi abaningi balala beyifinqile imilenze. abanye balala babheke phezulu bese uthola ukuthi imilenze iqondile ngeke …

Ukuphupha Ugijima Kuchaza Ukuthini? Read More »

Ukuphupha Uxabana Nomuntu Wakho Kusho Ukuthini

Kusho Ukuthini Ukuphupha Uxabana Nomuntu Wakho Kuthiwa akekho umuntu omthola engenaye umuntu anaye empilweni yakhe. Lokhu kuyafana nje noma owesilisa noma owesifazane. Yikho ke lokhu okuyaye kudale ukuthi uma senindawonye kube knona abantu abangayithandi leyonto yenu ukuthi iphumelele. Ukuphupha Uxabana Nomuntu Wakho Uma uphupha uxabana nomuntu wakho kufanele impela ukhathazeke. Noma ngabe inxabano yenu ivela …

Ukuphupha Uxabana Nomuntu Wakho Kusho Ukuthini Read More »

Scroll to Top